Skuteczność mindfulness

Depresja i jej nawroty

1. W badaniu Segala, Williamsa i Teasdale'a analizowano skuteczność treningu Mindfulness w zapobieganiu nawrotom depresji u osób po zakończonej terapii w porównaniu do standardowej terapii psychiatrycznej. Wykazano, że w porównaniu z metodą standardową trening był najskuteczniejszy w przypadku tych osób, które miały za sobą więcej niż dwa nawroty.

Źródło:
Mindfulness-Based Cognitive Therapy for Depresion. Zindel V. Segal, Mark G. Williams, and John D. Teasdale. Guilford Press, 2001  

2. W badaniach Wydziału Psychologii Uniwersytetu Medycznego w Seulu porównywano skuteczność treningu Mindfulness i programu edukacyjnego ADE (anxiety disorder education) dla osób cierpiących na zaburzenia lękowe. Badano skuteczność obu programów w leczeniu zespołu lęku napadowego i lęku uogólnionego.  Wykazano, że osoby, które przeszły przez trening Mindfulness, uzyskały znacząco wyraźniejszą poprawę w zakresie objawów związanych z odczuwaniem lęku i nastrojów depresyjnych. Jednocześnie jednak osoby uczestniczące w treningu Mindfulness nie wykazały znaczącej poprawy w zakresie takich symptomów jak somatyzacja, problemy interpersonalne oraz myśli o charakterze urojeniowym.

Źródło:
Effectiveness of mindfulness-based cognitive therapy as an adjuvant to pharmacotherapy in patients with panic disorder or generalized anxiety disorder Kim YW, Lee SH i in., Department of Psychiatry, Bundang CHA Hospital, Pochon CHA University School of Medicine, Seongnam, Republic of Korea; POSCO Research Institute, Seoul, Republic of Korea    

Napady objadania się o podłożu psychicznym

1. Kristeller i Hallett w roku 1999 przebadały grupę 22 kobiet uskarżających się na napady objadania się o podłożu psychicznym. Po poddaniu ich 8 tygodniowemu treningowi Mindfulness wykazano, że wszystkie uczestniczki uzyskały znaczącą statystycznie redukcję objawów. 

Źródło:
Mindfulness training as a clinical intervention: A conceptual and empirical review. Ruth A. Baer University of Kentucky    

Zespół lęku napadowego i inne zaburzenia lękowe

1. W roku 1992 Kabat-Zinn badał skuteczność mindfulness w leczeniu zespołu lęku napadowego. Wykazano, że wszyscy członkowie badanej grupy uzyskali znaczącą poprawę w zakresie leczonych symptomów, która utrzymała się w ciągu 3 miesięcy od zakończenia treningu mindfulness. W roku 1995 Miller poddał badaniom kontrolnym tę samą grupę pacjentów i stwierdził, że uzyskane efekty utrzymały się.

Źródło:
Mindfulness training as a clinical intervention: A conceptual and empirical review. Ruth A. Baer University of Kentucky   

2. W badaniu Finucane'a i Mercer na Uniwersytecie Glasgow analizowano efekty 8 tygodniowego treningu Mindfulness w odniesieniu do grupy osób z nawrotową depresją i zaburzeniami lękowymi. Wykazano, że członkowie badanej grupy uzyskali znaczącą statystycznie poprawę w zakresie wszystkich symptomów. Jednocześnie uczestnicy grupy twierdzili, że 8 tygodniowy trening był za krótki na ich potrzeby. Większość osób uczestniczących w kursie kontynuowała samodzielną regularną praktykę Mindfulness w 3 miesiące po zakoczeniu badania.

Źródło:
Finucane A., Mercer SW., General Practice and Primary Care, Division of Community-based Sciences, University of Glasgow.  

Łączenie Mindfulness i długoterminowej terapii psychodynamicznej w leczeniu zaburzeń lękowych, narcystycznych i borderline

1. W roku 1985 Kutz poddał badaniu grupę pacjentów przebywających w długoterminowej terapii psychodynamicznej w związku z diagnozą zaburzeń lękowych, narcystycznych i borderline. Stwierdzono, że po 10 tygodniowym treningu mindfulness zarówno w ocenie pacjentów, jak i ich terapeutów pojawiła się znacząca poprawa wielu symptomów zaburzeń.

Źródło:
Mindfulness training as a clinical intervention: A conceptual and empirical review. Ruth A. Baer University of Kentucky  

Leczenie łagodnych problemów psychicznych

1. W badaniu Bohlmejiera analizowano efekty treningu Mindfulness w terapii osób z łagodnymi zaburzeniami psychicznymi o zróżnicowanym charakterze. Uczestnicy treningu stosowali techniki Mindfulness regularnie 15 minut dziennie w okresie 8 tygodni. Stwierdzono, że grupa uczestnicząca w treningu uzyskała znaczącą poprawę w zakresie badanych symptomów w porównaniu z grupą kontrolną, nie poddawaną w tym czasie żadnej terapii. 

Źródło:
UT study demonstrates effectiveness of Mindfulness-Based Therapy. Seris internetowy Uniwersytentu Twente. Holandia.  

Leczenie psychologicznych efektów odczuwania chronicznego bólu o podłożu somatycznym

1. Skuteczność mindfulness udowodniono w 3 badaniach Kabat-Zinna - w roku 1982, 1985 i 1987 i w badaniu Randolpha z roku 1999. Wykazano, że osoby poddane treningowi Mindfulness uzyskały znaczącą poprawę w zakresie depresyjności i subiektywnie odczuwanego bólu 

Źródło:
Mindfulness training as a clinical intervention: A conceptual and empirical review. Ruth A. Baer University of Kentucky  

Fibromialgia

1. W roku 1998 Kabat-Zinn badał efekty leczenia fibromialgii za pomocą terapii Mindfulness. W badanej grupie pacjentów wykazano znaczącą statystycznie poprawę w zakresie większości symptomów.

Źródło:
Mindfulness training as a clinical intervention: A conceptual and empirical review. Ruth A. Baer University of Kentucky